Generální partner Další partneři
Ptáme se 2 24. října 2016

Vyšší zájem o logistické služby je odrazem rostoucího výkonu české ekonomiky

dhl-portrety-13Bez přepravy by nebylo podnikání, a proto je DHL Express dlouhodobým partnerem projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Jaké může takové partnerství otevřít obzory a přinést zkušenosti jsme se zeptali Luďka Drnce, obchodního ředitele DHL Express.

 

Změnil se nějak váš pohled na vaše služby díky zkušenostem, které jste nabrali jako partner OCP?

A změnil se za ta léta i váš pohled na podnikatelky jako takové?

 

Díky projektu OCP se setkáváme s mnoha úspěšnými podnikatelkami, jejichž firmy mají mnohdy velmi odlišné mezinárodní logistické potřeby. Osobní kontakt nám však umožňuje přizpůsobit naše služby na míru jejich požadavkům a napomoct jim k bezproblémovému obchodnímu kontaktu se zahraničními odběrateli či dodavateli. Individuální přístup ke klientovi je to, na čem si v DHL Express zakládáme, protože pro každého odesílatele i příjemce je právě ta jeho zásilka tou nejdůležitější a my se vždy snažíme maximálně naplnit jejich přání na rychlou a zároveň bezpečnou mezinárodní expresní přepravu.

 

Poskytujete podnikatelkám nějaké specifické služby? Klidně i v rámci projektu OCP?

 

Obecně lze říct, že pravidelně přicházíme se speciálními nabídkami zejména pro malé a střední podnikatele, podnikatelky nevyjímaje. Jako oficiální přepravní partner projektu OCP pomáháme s rozesílkou certifikátů a zajišťujeme dodaní welcome balíčků do rukou vybraných semifinalistek po celé republice. Navíc poskytujeme všem podnikatelkám v rámci OCP 30% slevu na odeslání jedné exportní zásilky služby Time Definite (letecká přeprava do zahraničí).

 

Projevil se loňský ekonomicky dobrý rok na množství zásilek?

 

Loňský rok byl skutečně dokladem toho, že je možné se z pozvolného pokrizového oživování ekonomiky vyšplhat až na přední příčky žebříčku meziročního růstu HDP v zemích EU a v růstu ekonomiky jsme se tak zařadily s 4,5 % mezi ty nejlepší země EU, vysoko nad průměrem EU. I my v DHL jsme zaznamenali celkový růst počtu zásilek, a to především těch exportních. Vyšší zájem o logistické služby je odrazem rostoucího výkonu české ekonomiky, neboť pokud čeští exportéři více vyvážejí, daří se i celé české ekonomice, které je výrazně proexportně orientovaná. Navíc kurzová situace nahrávala a stále nahrává českým vývozcům, a tak i letos zaznamenáváme vysoké objemy přepravených zásilek do zahraničí.

 

Jaký máte názor na podnikatelské prostředí v České republice?

 

Jsem přesvědčen, že se i přes určité nedostatky podnikatelské prostředí v České republice rok od roku zlepšuje. Příkladem mohou být jednotná kontaktní místa pro zjištění informací nutných k rozjezdu nového podnikání nebo vyřízení nezbytných úředních úkonů spojených s vedením podniku. Přesto vidím i rezervy, které musíme v České republice vyřešit, ať už je to stále velké množství byrokracie a s ní spojená nadměrná administrativní zátěž či neustálé novelizace zákonů, které některé zájemce o podnikání v ČR odrazují. Věřím, že je důležité činit taková opatření, která pomohou především rozvoji malého a středního podnikání, neboť to je základem české ekonomiky. Díky dlouhodobému pořádání soutěže pro české malé a střední exportéry Exportní cena DHL Unicredit, na které spolupracujeme i s agenturou Helas, vidíme, s čím čeští exportéři nejčastěji bojují a snažíme se prostřednictvím soutěže jednak zviditelnit a ocenit jejich obchodní úspěchy, ale také upozornit na případné problémy, se kterými se v českém podnikatelském prostředí setkávají.

 

 

Videomedailonky

vítězek 10. ročníku OCP

Eva Hronová

REVATECH

1. MÍSTO

Malá společnost

Zdenka Homolová

NEREZ CIDLINA

1. MÍSTO

Střední společnost

Lucie Tomášková

LT Sezam

1. MÍSTO

Velká společnost

Darina Vodrážková

DAQUAS

CENA ČSOB

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

pod patronací České pojišťovny

Michaela Povýšilová

TECHNOAQUA

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

pod patronací Microsoft,

Sylva Jílková

TERMSTAV

VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY