Generální partner Další partneři

Vítězky

MALÁ SPOLEČNOST

 

  1. MÍSTO_MALÁ SPOLEČNOST

Eva Hronová, REVATECH s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Firma REVATECH byla založena v roce 1999 jako obchodní firma bez zahraniční kapitálové účasti. Od roku 2009 je REVATECH výhradně rodinnou firmou, která se převážně zaměřuje na ucelené dodávky při výstavbách nebo rekonstrukcích energetických rozvoden, tepláren, kotelen, vodních elektráren, průmyslových objektů nebo dodávek komponentů pro výrobní firmy z oblasti výroby rozváděčů i průmyslových výrobků. Rozsah naší působnosti je v celé České republice i zemích EU. Od roku 2002 jsme držiteli certifikátu ISO 9001 a od roku 2009 certifikátu ISO 14001.

Podnikat jsem začala v roce 1999 po odchodu ze školství. V pronajatých kancelářích firmy STAVODĚL na Praze 10 jsem začala budovat firmu, která měla poskytovat služby, které na trhu chyběly. V letech 2009 – 2013 jsem získala několik obchodních zastoupení renomovaných firem na dodávky elektro materiálu ze Španělska, Německa, Rakouska, Holandska a Itálie. V současné době dodáváme elektromateriál pro několik stovek montážních i výrobních firem včetně velkoobchodů. V roce 2013 jsem v OCP byla oceněna a odnesla jsem si také 1. místo v kategorii Malá společnost. Od 1.8.2017 podnikáme na nové adrese v bývalém závodě ZPA Čakovice.

 

  1. MÍSTO_MALÁ SPOLEČNOST

Jana Brabcová, Grafia spol. s r.o.

FOTOKNIHA

Společnost Grafia podporuje své firemní zákazníky ve dvou základních oblastech: v komunikaci s klienty a veřejností (marketing, PR, eventy, reklamní full service) a v práci se zaměstnanci (vzdělávání, firemní kultura, vnitrofiremní výzkumy). Od roku 2005 se věnuje Grafia realizaci evropských projektů zejména v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Součástí práce je tvorba vzdělávacích programů a akcí pro veřejnost (veletrh práce, Víkend otevřených ateliérů spod., projekt pro nezaměstnané S jazyky za prací…). Všechny tyto činnosti podporuje vlastní DTP studio, vydavatelská činnost a socioekonomický výzkum. Hlavním krédem je porozumění potřeb zákazníka, pružná reakce a užitečnost. V roce 2018 Grafia oslaví 25 let od svého založení.

Už na mateřské jsem hledala, jak skloubit přetlak kreativity a péči o dítě. V době, kdy syn spal, tavila jsem sklo a tvořila módní doplňky, prodávala je po galeriích, oblékala vlastními výrobky rodinu a v časopisech zveřejňovala střihy a návody. Oslovil mě německý podnikatel, který věděl, že na VŠ jsem průvodcovala, a založili jsme spolu českoněmeckou cestovní kancelář. Projekt se dobře rozběhl, ale vyžadoval častou přítomnost v zahraničí. Pokud jsem chtěla být se svým tříletým synem, musela jsem najít podnikání, které umožnilo kombinovat mateřské a firemní povinnosti – v mém oboru volná místa pro matky s dětmi nebyla. Grafia vznikla v roce 1993 a byla původně zaměřená na B2B – design, marketing a tiskovou produkci. Od počátku jsem obchodovala s Německem – lokalizace zahraničních materiálů, překlady, tisk. Učili jsme se draze zaplacenými chybami. Kvalitu služeb nám určovali nároční zahraniční zákazníci – od počátku jsme najeli na vysoký standard. Později přišel požadavek firem na výuku zaměstnanců – nejprve jazyky a soft skills. Ostatně každá nová činnost byla inspirována klienty. Postupem času se Grafia  přerodila ve společnost poskytující široké spektrum užitečných služeb pro firmy i veřejnost. Jsem prezidentkou Asociace institucí vzdělávání dospělých (největší profesní organizace v ČR) a členkou Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje. Jsem také autorkou komplexních projektů a publikací zaměřených na firemní kulturu, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, trh práce, outplacement, metodiku výuky dospělých. V roce 2016 jsem obdržela čestné uznání za inovativnost, ekonomický a společenský přínos ve svém oboru v rámci ocenění Vizionáři. Ve volném čase fotografuji, cestuji , spím venku, vařím a vymýšlím nové projekty.

 

 

  1. MÍSTO_MALÁ SPOLEČNOST

Jana Ševčíková, TURPRESS spol. s r.o.

FOTOKNIHA

Vydavatelství TURPRESS bylo založeno v roce 1992 a patří mezi největší ryze české firmy podnikající v rámci časopiseckého trhu v ČR i SR. Její činnost zahrnuje vydavatelství s nabídkou 27 titulů a ročně vydává další nové tituly s oblíbenou luštitelskou tématikou. TURPRESS sleduje luštitelské trendy z celého světa a předkládá je pravidelně svým luštitelům.

Po revoluci v roce 1989 na tuzemském trhu chyběly časopisy s luštitelskou tématikou. Proto, když jsem přemýšlela o vlastním podnikání, byla to jasná volba, jakým směrem se vydat. Naše vydavatelství TURPRESS vydává pro luštitele již od roku 1992 své křížovkářské a osmisměrkové tituly, což je dostatečně dlouhá doba, abychom dnes s jistotou mohli tvrdit, že jsme se zaměřením našich titulů získali tisíce věrných luštitelů. Rovněž předpokládáme, že vlivem našich časopisů pro děti a mládež jejich počet v budoucnu dále poroste. Své čtenáře dobře známe, neboť jsme s nimi v neustálém kontaktu, zkoumáme jejich přání a požadavky, kterým se snažíme v následujících číslech vyhovět. Naším cílem je zapojit školy a školní družiny do tohoto projektu a podpořit tak přímo kreativní přístup k inovacím ve výuce luštění křížovek, podporovat dětské tvořivé myšlení a každoročně pořádat letní školu luštění. Do svého podnikání jsem zapojila i rodinu, součástí našeho vydavatelství je tak i můj manžel a dvě dcery.

 

STŘEDNÍ SPOLEČNOST

 

  1. MÍSTO_STŘEDNÍ SPOLEČNOST

Zdenka Homolová, NEREZ CIDLINA s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Společnost NEREZ CIDLINA s.r.o. působí na tuzemském i zahraničním trhu od roku 2004. Zabývá se zámečnickou výrobou, výrobou strojů a zařízení z nerezových materiálů pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl.

Nespokojenost v zaměstnání jsem se rozhodla řešit vybudováním vlastní firmy. A tak v roce 2004 vznikla společnost NEREZ CIDLINA. Naším stěžejním produktem je zakázková výroba „mini pivovarů,“ s jejichž návrhy a instalacemi máme bohaté zkušenosti. Mini pivovar vyrobíme přesně podle Vašich potřeb a požadavků tak, aby splňoval veškerá technická kritéria na kvalitu a spolehlivost. Kromě samotného mini pivovaru zajišťujeme odborné školení obsluhy a pomáháme s výběrem surovin od dodavatelů. To, že jsem žena – podnikatelka, nevidím ve svém oboru ani jako výhodu nebo nevýhodu. U nás ve firmě jsem jediná žena obklopená těmi správnými lidmi.

 

  1. MÍSTO_STŘEDNÍ SPOLEČNOST

Anna Krčmářová, Lamatex, s.r.o.

FOTOKNIHA

Velkoobchod s přízemi a textilními surovinami.

Už od dětství se mi líbily různé bavlnky, nitky, látky, vlastně všechno, co se týkalo textilu. Ráda jsem také šila, pletla, vyšívala. Vždy mně to moc bavilo. Věděla jsem, že bych se jednou chtěla něčím takovým živit. Pomalu, ale jistě jsem si šla za svým snem. V roce 1989 jsem absolvovala VŠ textilní v Liberci a brzy po škole jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Při mateřské dovolené jsem začala postupně realizovat další krůčky ke svému snu, abych mohla do budoucna dělat něco, co by mně bavilo. V roce 1993 jsem si zařídila živnostenský list a začala jsem podnikat v textilním odvětví. Dařilo se mi zejména v obchodě s přízemi a v této oblasti jsem postupně rozšiřovala klientelu. V roce 1998 jsem založila společnost Lamatex, spol. s r.o., která nadále pokračovala v prodeji přízí a textilních surovin. V průběhu dalších let však v Čechách začaly postupně upadat téměř všechny textilky, a tak jsme museli intenzivně hledat kvalitní přádelny ve světě, abychom mohli uspokojit naše stále náročnější zákazníky mezi které patří např. tkalcovny, pletárny a niťárny.  Vybudovali jsme si také vlastní sklad, abychom byli flexibilní a mohli jsme dodávat příze našim zákazníkům na základě jejich potřeby.  Příze, které potřebují naši stálí zákazníci držíme skladem a jsme připraveni okamžitě dodávat, a to třeba i malé množství. Textilní průmysl bylo a je v našich českých podmínkách dost těžké udržet, jelikož se většina výroby přesunula v posledních letech zejména do Asie, a proto smekám před každou textilní výrobou, která dnes u nás stabilně funguje. Vězte, že se udrželi opravdu jen ti nejlepší. S pomocí mojí rodiny, přátel a obchodních partnerů jsem dnes na tomto místě.

A za to jim patří velké díky!

 

 

  1. MÍSTO_STŘEDNÍ SPOLEČNOST

Michaela Švorcová, 1. Aromaterapeutická KH a.s.

FOTOKNIHA

1.Aromaterapeutická KH a.s. je výrobce kosmetiky, veterinárních přípravků, pomocných ochranných přípravků pro rostliny. Společnost je nejen výrobce, ale i prodejce. Své výrobky dodává do zemí EU i mimo ni. Pořádá odborné kurzy, vydává vlastní časopis Aromaterapie – časopis pro zdraví a krásu.

V roce 1991 jsem se setkala s aromaterapeutickými kosmetickými přípravky Karla Hadka a krátce na to s Karlem Hadkem. Setkání se mi stala osudným a jméno Karel Hadek mne od té doby provází životem.  Začala jsem provozovat aromaterapii v kosmetické a masérské praxi. Jednoho dne mne Karel Hadek oslovil s nabídkou spoluúčasti na jeho kurzech. O své poznatky z praxe jsem se dělila s účastníky kurzů. Právě úzký kontakt s lidmi byl podmětem nápadu: „Proč nevytvořit aromaterapeutické přípravky pro zvířata?“ V roce 2010 jsem za podpory Karla Hadka uvedla na trh prostředky pro zvířata AROMAFAUNA. Dva roky poté došlo k transformaci společností, byla založena 1. Aromaterapeutická KH a.s., aby pokračovala ve výrobě a prodeji jedinečných aromaterapeutických přípravků s logy KAREL HADEK a AROMAFAUNA – nyní již veterinárních přípravků. Nabídku produktů rozšířil můj syn Ing. Michael Švorc o pomocné ochranné přípravky pro rostliny AROMAFLORA. Vznik a provoz společnosti je pro mne veliká výzva. Naše vysoce specifické výrobky vyrábí zaměstnanci vědomí si jejich jedinečnosti. Významnou roli pro úspěch našich výrobků sehrály poradna pro klienty a odborné kurzy, které navštěvují kosmetičky, maséři, fyzioterapeuti, lékaři a laická veřejnost. Na poli marketingu nám výrazně pomáhají sociální sítě, díky kterým jsme s klienty ve stálém kontaktu. Když vás aromaterapie osloví a vy postupně začínáte vnímat všechny její přednosti, zákonitě si to nenecháte pro sebe a své poznatky sami předáváte svému okolí, čímž řada zájemců opět geometricky vzrůstá.

 

VELKÁ SPOLEČNOST

 

  1. MÍSTO_VELKÁ SPOLEČNOST

Lucie Tomášková, LT Sezam s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Společnost LT Sezam, působí na českém trhu více než 27 let, dodává a vyrábí prostředky pro zabezpečení aut, kriminalistickou techniku a prostředky na odhalování drog. Mezi její zákazníky patří majitelé aut, řada státních organizací a významných obchodních a výrobních firem. 

Předtím, než jsem začala podnikat, jsem pracovala v podniku, který projektoval metro. Zabývali jsme se komplikovanými a unikátními úkoly, které se do této doby nikdy v Československu neřešily. Pracovní tým se musel dobře sehrát, aby vyřešil to, co se někdy zdálo na první pohled neřešitelné. Uvědomila jsem si, že i to co neznám s pomocí schopných lidí dokážu vyřešit. Dozrávala ve mne myšlenka samostatně podnikat. Nejblíž v té době jsem měla k dopravě a k automobilům, to korespondovalo s mým vzděláním. Rozhodli jsme se, že budeme podnikat v oblasti zabezpečení aut proti krádežím. Neměli jsme peníze, neměli jsme prostor na podnikání, to co jsme měli, byl sužující strach: Co když se nám to nepovede? Z opatrnosti jsem si vzala v zaměstnání dva měsíce neplacené dovolené a kamarádka mi půjčila padesát tisíc korun. Začali jsme podnikat v garáži. Potvrdila se slova Mahatma Gandhí: „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“ Za poměrně krátkou dobu jsme se stali jedním z prvních dodavatelů zabezpečovací techniky a parkovacích asistentů do aut na zdejším trhu. Navázali jsme spolupráci se singapurskou firmou a s jinými zahraničními firmami. Našimi hlavními odběrateli byly autosalony.  Toto odvětví naší firmy existuje dodnes a jeho náplní je montáže speciálních doplňků do aut. Za toto odvětví je zodpovědný můj syn. Auta a doprava souvisí těsně s bezpečností na silnicích. Na jednom zahraničním veletrhu jsme se setkali s německou firmou Securetec, která vyrábí unikátní testy schopné u lidí detekovat, zda nejsou ovlivněni nějakou psychotropní látkou /drogou/. Stali jsme se zástupci této firmy a již léta úspěšně spolupracujeme.  Mimochodem majitelka této firmy je také žena. V této oblasti našimi odběrateli jsou firmy s nebezpečným provozem, lékárny, školy, policie apod. Souběžně s dvěma výše vyjmenovanými obory dodáváme a vyrábíme produkty pro kriminalisty. Náhoda tomu chtěla, že před léty jsme se setkali s americkou firmu z Oregonu, která dodávala vybavení pro kriminalisty a požádala nás o spolupráci. Zorganizovali jsme úspěšnou prezentaci a u toho oboru jsme zůstali. Dále podařilo se nám navázat spolupráci se všemi významnými světovými firmami v této oblasti například s americkou firmou Sirchie nebo Safariland. Pravidelně pořádáme prezentace a školení na používání kriminalistická techniky a testů na odhalování drog. Exportujeme na Slovensko, do Rakouska, Bulharska, Polska a dalších zemí. Jsem vdaná, mám dvě děti, čtyři vnoučata.  Manžel, dcera a syn pracují ve firmě a každý z nich přispívá k úspěchu a rozvoji firmy. Za největší úspěch považuji, že se nám podařilo více než 27 let udržet firmu v dobré kondici, opustit garáže a přestěhovat se do vlastního objektu a navázat spolupráci se špičkovými světovými firmami ve svém oboru. Práce ve firmě je mým hobby, tudíž nepotřebuji nijak zvlášť relaxovat, ráda čtu životopisy úspěšných lidí a celým mým životem mne provázejí psy rasy knírač. Vzkaz pro ženy jsou citací slov Margaret Thatcher: „Každá žena, která zvládne domácnost, dokáže řídit stát.“ A já k tomu dodávám: Když ne stát, tak alespoň úspěšnou firmu!

 

 

  1. MÍSTO_VELKÁ SPOLEČNOST

Marči Horová, Chromservis s.r.o.

FOTOKNIHA

Společnost Chromservis dodává chromatografické přístroje a příslušenství pro analytické a semipreparativní aplikace, pro purifikační procesy, chemikálie, referenční materiály, přístroje a senzory pro měření fyzikálních veličin, systémy a příslušenství pro předúpravu vzorků.

Do České republiky jsem přijela studovat Vysokou školu chemicko-technologickou. Po studiích jsem učila chemii a věnovala jsem se výpočetní technice v Krátkém filmu. Po revoluci v roce 1989 jsme s manželem založili živnost a tímto začala naše podnikatelská dráha.  V roce 1990 byla živnost transformována do obchodní firmy zaměřující se především na dodávání příslušenství pro chromatografii a odběry vzorků v pracovním prostředí a v roce 1996 na společnost s ručením omezeným.  Začínali jsme v bytě, což bylo hodně obtížné, protože člověk ztratil soukromí a když jsem měla třeba horečku, nebylo si pro šanony a katalogy kam lehnout. Toto období trvalo sedm let. Teď má firma svoje vlastní prostory a zastoupení nejen v České republice, ale také v Bulharsku a na Slovensku.

 

3.MÍSTO_VELKÁ SPOLEČNOST

Olga Bunce, BRITEX-CZ, s.r.o.

FOTOKNIHA

Prodej a opravy mobilních telefonů, bankovní i kancelářské techniky. Nabídka poradenství.

V roce 1963 odjeli moji rodiče pracovně do Velké Británie, kam jsem odjela s nimi. Rozhodla jsem se si pobyt v Anglii prodloužit a vystudovat školu v Londýně. Později jsem se tam i vdala.  Po návratu do tehdejšího Československa a po změně politické situace u nás jsem se odhodlala využít mezery na trhu a nabídnout produkt, který zde chyběl. Díky uvolnění obchodování se zahraničím přišla i možnost dovozu z Anglie. Prodej a servis anglické bankovní techniky. Počítačky, třídičky bankovek a mincí se staly velice populární nejen v bankách, ale i komerčním sektoru. Jeden asi nejzajímavější úkol, který jsme dostali, od Národní banky, byla likvidace Československé měny, která se počítala a třídila před spalováním právě na námi dovezených strojích. Další chalenge bylo vyspecifikování, vyrobení a instalace speciálních velkokapacitních třídících strojů pro Českou Národní Banku a jejích 7 nově realizovaných poboček. Toto byla velice vzrušující doba pro Britex. Jakmile byly odsouhlasené návrhy bankovek a jejich bezpečnostních prvky, tak se v Anglii začali vyrábět stroje, programoval se software na verifikaci a autentifikaci těchto prvků a instalace. Za intenzivní spolupráce s peněžními znalci bylo vše testováno i na padělcích, které má ČNB k dispozici. Nic se nenechalo náhodě. Následoval projekt se Státní tiskárnou, kde se vyměnily starší třídící technologie za nové stroje se zaměřením na kontrolu tisku nových českých bankovek. A tyto, třeba již s dalšími moderními bezpečnostními prvky, máme všichni v našich peněženkách. Společnost získala velké zkušenosti s údržbou této velice citlivé, náročné technologie a rozhodovalo se kam dále? Servisní pokrytí zahrnovalo celou českou i slovenskou republiku a rozhodnutí bylo soustředit na segment, který nabýval důležitosti každým měsícem. Mobilní telefony byly stále více populární, ale nebylo zde potřebné servisní zastřešení. Toto zjistil i můj manžel, když se omylem rozjel s telefonem položeným na střeše auta. Asi nemusím vysvětlovat, co se stalo s telefonem, ale zmíním, že nebylo kde nechat telefon rychle opravit. Toto je začátek naší další aktivity, která nyní převládá a to servis mobilních telefonů, tabletu, notebooku a modemu. Možná že i vy jste se tímto způsobem seznámili s naší firmou. Dnes již s více než 150 zaměstnanci řešíme opravy těchto zařízení nejen z celé České republiky ale i Slovenska.  Celkově jsme autorizovaným servisním střediskem pro většinu výrobců a dodavatelů mobilních telefonu na náš trh. Britex má velké ambice a proto se pustil v 2012 do dalšího projektu a to je vybudováni a provoz školicího střediska. Specializujeme se nejen na odborné školení a zvyšováni kvalifikace vlastních zaměstnanců, ale i dále pravidelně školíme zájemce o lehkou elektroniku, učíme pájeni a práci s měřící technologií. V roce 2016 jsme inicializovali vytvořeni odborné pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu, která měla za úkol vytvoření standardu pro pracovní pozici Servisní technik pro mobilní telefony. Tento standard je nyní ve fázi validace před finálním schválením. Vytvoření tohoto standardu v rámci projektu Národní soustavy kvalifikací pomůže nejen nám, ale umožní odborným školám použít tento standard a zahrnout ho do svých vyučovacích plánů. Umožní i provádění rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o tuto pozici bez potřebného vzděláni a v neposlední řadě umožní těm našim zaměstnancům, kteří si u nás prošli školením a potřebnou praxí získat certifikát ověřující profesní kvalifikaci podle zákona 179/2006 Sb. Nemyslím si, že toto je konečná. Já a můj tým v Britexu určitě brzy najdeme další možnost pro rozvoj nebo zlepšení.

 

SPECIÁLNÍ KATEGORIE

 

CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Darina Vodrážková, DAQUAS, s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Dodávání softwaru a poradenství v oblasti IT.

Cherchez l´homme! Když se dnes někdo pohybuje v oblasti IT, je vcelku běžné, že za vším hledá (a taky většinou nachází) muže. Se mnou to bylo podobné. IT mě vcuclo hned po studiích na filosofii a tím prvním mužem byl bývalý majitel firmy DAQUAS, Derek, který ze mě po devíti měsících praxe udělal generální manažerku a nechal mi pak dvacet let prostoru do té role dorůst a dozrát a vyzkoušet si párkrát i rozpětí křídel. Když jsem je pak chtěla roztáhnout ještě víc, po devíti měsících jednání mi DAQUAS prodal, poděkoval za práci, kterou jsem pro něj odvedla, a odešel do světa. Dalším je můj muž, Jirka, který měl sotva devět hodin na to, aby se rozmyslel, zda se mnou do banky půjde podepsat úvěr, který by nás stál nejen všechno, co jsme kdy vydělali, ale ještě pořádný kousek navíc. Šel. A to přesto, že tohle adoptivní firemní dítě nikdy doopravdy neměl rád, protože se často drze roztahovalo přes přání a potřeby našich tří opravdických dětí. A třetím je Karel, současný generální manažer mojí firmy, který mi do toho nejtěžšího kroku dodal odvahu, přídavný motor, plnou nádrž benzínu (nebo vlastní krve) a pomáhá mi už přes pět let dokazovat, že to bylo nejlepší rozhodnutí mé pracovní kariéry, které jsem mohla udělat. Sundal ze mě zátěž řízení chodu celé firmy a nechal mě v ní dělat to, co mě nejvíc baví. Vymýšlet dobré skutky. Užitečno. Pomáhat tím, co umím. IT je dnes všude, kam se podíváš. A potřebuje empatii (protože je o lidech), nadhled (protože vypadá děsně složitě), vizi dlouhodobého prospěchu (protože se bez něj už neobejdeme). Je plné mužů, kteří by se rozdali, ale potřebují pomoci s detaily, s komunikací, s vlídností, s pochopením, s dorozuměním. Pro ženu (a náš převážně dámský tým) je krásné mít takovou práci.

 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

Eva Dokoupilová, MEDICAL PLUS, s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Poskytování zdravotní péče Revmatologie a osteologie

Firmu MEDICAL PLUS jsem založila před 11 lety a 15 let jsem privátním lékařem. Vzala jsem na sebe tímto krokem velké riziko, protože revmatologie v té době pojem biologická léčba téměř neznala. V roce 2006 se nám podařilo zřídit centrum této léčby. Především díky velké angažovanosti, kontaktům s kapacitami v této oblasti, vzdělávacím kongresům v zahraničí, samostudiu. Zřízení Centra biologické léčby mělo pro náš region velký význam. Profitují z něho pacienti, kterým po všech stránkách zlepšuje kvalitu života. Jedná se o značné inovativní řešení. Rychlý technologický vývoj přináší na trh stále nové typy léků a klade stále vyšší nároky na všechny zdravotnické profese. Mezi vysoce inovativní a společensky velmi přínosný patří projekt Světové zdravotnické organizace s názvem Zabraň další zlomenině. Jde v něm o to, aby zejména u starších osob s osteoporózou nedošlo k žádné další zlomenině, která by je upoutala na lůžko a odkázala na dopomoc druhých. Za tuto činnost jsme již získali na mezinárodním poli jako jediní v ČR stříbrné ocenění. Kromě vlastního podnikání organizuji a pořádám pravidelně pracovní setkání lékařů z celého regionu, kde řada odborníků přednáší o novinkách z revmatologie a osteologie. Jsem spoluautorkou řady vědeckých článků, naše pracoviště je akreditováno ministerstvem zdravotnictví pro další vzdělávání lékařů. Již před čtyřmi lety jsme začali předepisovat pacientům léky pouze elektronicky, jsme propojeni s laboratořemi, rentgeny. Naši práci si bez počítačové podpory ani nedovedu představit, díky elektronické preskripci mohu svým pacientům předepisovat například i léčivé konopí. Řada inovativních řešení i v této oblasti přináší velké časové i finanční úspory. Nejen nám, ale i celému systému zdravotní péče. Mám dvě dcery. Jedna již jako lékařka pracuje a druhá dokončuje studium medicíny. A věřím, že minimálně jedna z nich bude v mém odkazu pokračovat. I když jsem výhradním vlastníkem MEDICAL PLUS, sama bez podpory celého týmu i díky rodinnému zázemí bych toto ocenění nikdy nezískala.

 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY

Sylva Jílková, TERMSTAV, s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace

Možná již studium na střední odborné škole hutní bylo znamením, že má pracovní kariéra se nebude ubírat typicky ženskou profesí. Již téměř 20 let se pohybuji ve stavebnictví v oboru TZB (technologické zařízení budov), jedná se převážně o realizaci vytápění, chlazení, zdravotechnické instalace. Jako zaměstnanec ve velké stavební společnosti jsem prošla pozicí přípravy staveb až po manažerský post. Nabyla jsem zkušenosti a navázala kontakty, se kterými spolupracuji do dnes. Impulsem postavit se na vlastní nohy, byla vnitřní nespokojenost a nesouhlas s interní politikou. Chtěla jsem změnu, sama svobodně rozhodnout, obklopit se kolegy kterých si vážím a pracovat s obchodními partnery na důvěře. Proto v únoru 2013 vznikla firma TERMSTAV, s.r.o. Malá firma dnes již s cca 20 zaměstnanci sídlem v Praze a pobočkou v Kyjově, kde máme také instalatérskou prodejnu vč. vzorkovny s vybavením topení a koupelen. A proč Kyjov? Mám k Moravě blízký vztah, líbí se mi tu, lidé jsou tu fajn. Mám zde hodně přátel… a pak… jsem milovnicí dobrého vína 🙂 Jako montážní firma působíme převážně na tuzemském trhu a spolupracujeme s velkými stavebními firmami, kterými jsou: Metrostav, Skanka, Imos, Casta, Hinton aj.  Ač žena, dovoluji si tvrdit, že z našeho života se vytrácí “gentlemanské dohody”, bez 30 stránkové smlouvy a právních služeb se dnes neobejdete. Snažíme se toto gesto vracet zpět a odměnou je nám spokojenost zákazníka a jeho opakovaná volba využít naše služby. Jak to tak bývá, začátky nejsou jednoduché, ale díky pomoci a podpoře přátel, kolegů a obchodních partnerů, jsme se dostali tam, kde jsme dnes a za to jim patří můj dík. A proto toto ocenění, za které velmi děkuji, považuji za jejich zásluhu a zásluhu celého našeho týmu.

 

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft

Michaela Povýšilová, TECHNOAQUA s.r.o.

VIDEOMEDAILONEK

FOTOKNIHA

TECHNOAQUA s.r.o. je společnost zabývající se dodávkami a servisem měřících přístrojů i kompletních řešení pro oblast vodního hospodářství. 

Přesto, že jsem ekonom, vždy mě velice bavila veškerá technika. Do dnes mě baví procházet různé výrobní závody a seznamovat se s jejich technologiemi. V roce 1999, poté co jsem odešla z podniku zahraničního obchodu KOVO, jsem nastoupila do firmy, která dodávala měřící techniku pro měření parametrů plynů a vody. V roce 2005 jsme se však rozešli v názorech s majitelem této firmy. Vybudovala jsem na českém trhu postavení firmy Isco a majitel se rozhodl s touto firmou dále nespolupracovat. Proto jsem odešla, založila svoji firmu a požádala Američany o zastoupení pro český trh. Počátky nebyly jednoduché, protože jsem neměla ani peníze ani zaměstnance. Měla jsem však podporu zákazníků a blízkých lidí, kteří mi věřili. V současné době máme výhradní zastoupení 5 zahraničních výrobců, z jejichž produktů sestavujeme kompletní řešení pro monitoring různých typů vod. Cílem naší společnosti je, abychom dodávkami kvalitních přístrojů a vzděláváním uživatelů v dané problematice podpořili rozvoj odvětví, které napomáhá ochraně životního prostředí a tím i našeho zdraví. Tento cíl se nám daří plnit myslím dobře. Částečně nám k tomu pomáhá legislativa, ale také je vidět, že se přístup lidí k ochraně prostředí, ve kterém žijí, mění k lepšímu.  Náš sortiment průběžně doplňujeme o další zajímavé přístroje. Pečlivě sledujeme technický vývoj v oboru vodního hospodářství a tomu podřizujeme i výběr výrobců. Kromě dalších kolegů se mnou ve firmě pracuje i můj syn, který má na starosti technické záležitosti a servis, stejně jako vývoj naší firmy po technické stránce, především pak digitální technologie. Kromě běžné práce ještě přednáším a publikuji do odborných časopisů či knih. Také organizujeme odborná školení. Relaxuji různými koníčky, ale číslo jedna v současné době je pro mne závodní lyžování, které bylo mým dětským snem, který si trochu se zpožděním plním.

 

PARTNEŘI PROJEKTU 2017

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

OCP

Copyright © 2016-2017, OceneniCeskychPodnikatelek.cz
4PROSTOR.CZ | Tvoříme s láskou.