Generální partner Další partneři
Celá videogalerie

Sylva Jílková

TERMSTAV

VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY v kategorii

Slovo vítězky: Možná již studium na střední odborné škole hutní bylo znamením, že má pracovní kariéra se nebude ubírat typicky ženskou profesí. Již téměř 20 let se pohybuji ve stavebnictví v oboru TZB (technologické zařízení budov), jedná se převážně o realizaci vytápění, chlazení, zdravotechnické instalace. Jako zaměstnanec ve velké stavební společnosti jsem prošla pozicí přípravy staveb až po manažerský post. Nabyla jsem zkušenosti a navázala kontakty, se kterými spolupracuji do dnes. Impulsem postavit se na vlastní nohy, byla vnitřní nespokojenost a nesouhlas s interní politikou. Chtěla jsem změnu, sama svobodně rozhodnout, obklopit se kolegy kterých si vážím a pracovat s obchodními partnery na důvěře. Proto v únoru 2013 vznikla firma TERMSTAV, s.r.o. Malá firma dnes již s cca 20 zaměstnanci sídlem v Praze a pobočkou v Kyjově, kde máme také instalatérskou prodejnu vč. vzorkovny s vybavením topení a koupelen. A proč Kyjov? Mám k Moravě blízký vztah, líbí se mi tu, lidé jsou tu fajn. Mám zde hodně přátel... a pak... jsem milovnicí dobrého vína :) Jako montážní firma působíme převážně na tuzemském trhu a spolupracujeme s velkými stavebními firmami, kterými jsou: Metrostav, Skanka, Imos, Casta, Hinton aj. Ač žena, dovoluji si tvrdit, že z našeho života se vytrácí "gentlemanské dohody", bez 30 stránkové smlouvy a právních služeb se dnes neobejdete. Snažíme se toto gesto vracet zpět a odměnou je nám spokojenost zákazníka a jeho opakovaná volba využít naše služby. Jak to tak bývá, začátky nejsou jednoduché, ale díky pomoci a podpoře přátel, kolegů a obchodních partnerů, jsme se dostali tam, kde jsme dnes a za to jim patří můj dík. A proto toto ocenění, za které velmi děkuji, považuji za jejich zásluhu a zásluhu celého našeho týmu.


Videomedailonky

vítězek 10. ročníku OCP

Eva Hronová

REVATECH

1. MÍSTO

Malá společnost

Zdenka Homolová

NEREZ CIDLINA

1. MÍSTO

Střední společnost

Lucie Tomášková

LT Sezam

1. MÍSTO

Velká společnost

Darina Vodrážková

DAQUAS

CENA ČSOB

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

pod patronací České pojišťovny

Michaela Povýšilová

TECHNOAQUA

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

pod patronací Microsoft,

Sylva Jílková

TERMSTAV

VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY