Generální partner Další partneři

KATEGORIE

1) ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ FIRMU VLASTNÍ A ŘÍDÍ

Udělují se ceny za první až třetí místo. Soutěžící kategorie jsou následující tři:

 • Malá společnost          (roční obrat 10-30 miliónů Kč)
 • Střední společnost      (roční obrat 30-80 miliónů Kč)
 • Velká společnost         (roční obrat 80 miliónů Kč a více)

2) CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Zde se hodnotí výjimečná podnikatelka bez ohledu na počet zaměstnanců, dále vliv na obohacení trhu nebo společnosti, zohlednění sociálních a dalších aspektů její činnosti. Uděluje se jedna cena. Patronem této ceny je generální partner

3) CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 

Zde se hodnotí řízený výjimečný růst činnosti firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena.

4) CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací České pojišťovny

Zde se hodnotí inovativní přístup firmy za poslední tři sledované roky bez ohledu na kategorii, ve které se firma nachází. Uděluje se jedna cena

5) CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft

V rámci této kategorie hledáme příklady toho, jak české firmy pomocí moderních technologií zlepšily své podnikání v různých oblastech. Například, jak díky moderním technologiím lépe a efektivněji oslovují své zákazníky nebo dávají svým zaměstnancům prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů a umožňují jim lépe slaďovat pracovní a osobní život, nebo že zlepšují své procesu a provoz (od výroby přes logistiku a administrativu až po marketing), či díky moderním technologiím inovují stávající nebo vytváří zcela nové produkty a služby.

PRAVIDLA

Do 11. ročníku se může zapojit žena:

 • česká občanka
 • tato žena je 100% majitelkou společnosti v hodnoceném období
 • její společnost (obchodní společnosti a podnikatelky s podvojným účetnictvím) byla založena nejpozději k 1. lednu 2014
 • její společnost má roční obrat 10 a více milionů

Do 11. ročníku může být česká žena nominována: na základě finanční analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice (s obratem 10mil a více v roce 2016) zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní společnost, specialista na rating a scoring firem CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Užší nominace vznikají na základě dostupnosti závěrek za roky 2015-2016 (poslední známé čtvrtletí nebo závěrka z r. 2017, rok 2017 je s přihlédnutím) a ratingem (iRatingem) ve stupních 1-11.  Vítězka předchozích ročníků se může do soutěže přihlásit nejdříve za následující 3 roky.

Do 11. ročníku se může česká žena přihlásit i z vlastní iniciativy

Přihláška je on-line. Firma musí splňovat požadovaného kritéria. Tyto údaje budou analyzovány odborným garantem.

ZJEDNODUŠILI JSME SYSTÉM REGISTRACE DO PROJEKTU: 

V loňském roce jsme zavedli automatický systém registrace do projektu, který zásadně zjednoduší celý proces. Žadatelka ve formuláři „CHCI SE PŘIHLÁSIT“  vyplní  pouze kontaktní údaje (jméno  své firmy, IČO atd.), ekonomické informace za roky 2015-17 se automaticky načtou z databáze odborného garanta CRIBIS.CZ. Podmínkou automatického vyplnění ekonomických údajů je dostupnost závěrek za roky 2015-2017, chybějící údaje žadatelka vyplní manuálně. Součástí registrace je dále vyplnění dotazníku.

 

JAK TO FUNGUJE

 • Odborný garant nominuje semifinalistky do aktuálního ročníku OCP.
 • Zakladatel informuje semifinalistky o možnosti se do OCP přihlásit.
 • Probíhají bezplatné registrace semifinalistek až do termínu ukončení registrací.
 • Registrací se podnikatelka stává finalistkou aktuálního ročníku OCP.
 • Odborný garant provádí „malý audit“ všech registrovaných finalistek  (70% váhu má ekonomické hodnocení).
 • Porota komunikuje s finalistkami (telefonicky, písemně nebo osobně) s cílem zjistit podnikatelský příběh ženy (30% váhu má osobní hodnocení).
 • Odborná porota zvolí vítězky aktuálního ročníku na základě sloučení ekonomického a osobního hodnocení.
 • Vítězky jsou informovány z důvodu pečlivých a náročných příprav pro oficiální a veřejné předání ocenění.
 • Ocenění jsou předána na slavnostním galavečeru za účasti všech finalistek, odborné poroty a partnerů. Výsledky jsou oznámeny na tiskové konferenci.

PARTNEŘI PROJEKTU 2017

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

OCP

Copyright © 2016-2017, OceneniCeskychPodnikatelek.cz
4PROSTOR.CZ | Tvoříme s láskou.