Generální partner Další partneři

Registrovat

Pokud jste se registrovala v roce 2016, přihlaste se a aktualizujte si údaje zde: Přihlásit se

Údaje o společnosti

Zástupci společnosti

Údaje vyplňte nejpozději do 22. 9. 2017 do 12:00 hod, do tohoto data je také můžete doplnit či upravit

Hodnoty v mil. zaokrouhleno na 2 desetinná místa

Napište zde a nebo pošlete samostatnou zprávu na helas@helas.org (tato otázka je hodnocena pro Cenu za inovativní řešení)

Napište zde a nebo pošlete samostatnou zprávu na helas@helas.org (tato otázka je hodnocena pro Cenu za inovativní řešení)

Export

Zapište prosím procentuální podíl vašeho exportu v jednotlivých regionech

Jaká je vaše nejsilnější stránka při exportu? 

(známkování jako ve škole od 1 do 5)

Co považujete z hlediska exportu za Vaši konkurenční výhodu.

(známkování jako ve škole od 1 do 5)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost Agentura Helas s.r.o., která je zakladatelem projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK (dále OCP) je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů, získat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, získat Váš souhlas s využitím Vaší elektronické adresy a adresy Vaší společnosti v souvislosti se šířením sdělení a propagace v rámci projektu OCP  v podobě tiskových zpráv, PR článků, marketingových materiálů a pozvánek na odborné setkání a konference a na kulturní a jiné akce a dále uvedením Vaší společnosti v registru OCP v neveřejné části webové stránky  projektu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány za účelem propagace projektu OCP, zasílání marketingových materiálů a pozvánek na odborné semináře, konference a společenská setkání pořádaná klubem OCP a Helas New Encounters Club. Představení firmy a kontaktní údaje budou viditelné v REGISTRU PODNIKATELEK OCP v neveřejné části webu OCP. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů jsou společnosti Agentura Helas s.r.o. a přidružení partneři.  Udělení souhlasu je dobrovolné.

Svým souhlasem potvrzujete, že jste byli v souladu s §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. informováni o svých právech souvisejících se zpracováním údajů, a také o ostatních podmínkách, týkajících se zpracování osobních údajů a způsobu jejich zpracování či zpřístupnění.  Svým souhlasem udělujete souhlas se zpracováním uvedených údajů a k šíření obchodních sdělení v rámci elektronické komunikace a na dobu neurčitou, souhlas je udělen v rozsahu a k účelům uvedeným výše a při vědomí všech výše uvedených skutečností.PARTNEŘI PROJEKTU 2017

OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

OCP

Copyright © 2016-2017, OceneniCeskychPodnikatelek.cz
4PROSTOR.CZ | Tvoříme s láskou.