Generální partner Další partneři
PAVLA SLUKOVÁ

PAVLA SLUKOVÁ

Funkce: náměstkyně ministra průmyslu a obchodu

Motto: „Kdo chce stavět vysoké věže, musí se dlouho věnovat základům“

Představení:

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR řídí Sekci majetkových účastí a právní podpory. Dříve pracovala mj. ve společnostech Česká exportní banka, ALTA, a. s. nebo na Ministerstvu financí ČR. Do její působnosti spadá oblast výkonu zakladatelských činností a majetkových účastí, oblast právní podpory a metodiky veřejných zakázek, Kancelář ministerstva a oblast marketingu a komunikace ministerstva. Mluví německy, rusky a anglicky. Ve svém volném čase ráda cestuje, čte a navštěvuje kulturní představení.

Vyjádření k účasti v porotě a podpory OCP

Svou účastí v porotě bych chtěla vyjádřit podporu Ministerstva průmyslu a obchodu růstu podnikání a českým podnikatelkám obzvláště, protože ženy stále představují skryté příležitosti pro rozvoj jejich potenciálu v podnikání. Ženy – podnikatelky vnímá náš resort jako důležitý prvek české ekonomiky, který se významně podílí na zvyšování ekonomické výkonnosti společnosti. Jako žena v manažerské pozici jsem velmi ráda, že mohu být součástí projektu, který podporuje a oceňuje ženy, které se rozhodly realizovat svoje vize a nápady a staly se úspěšnými podnikatelkami. Zároveň se velmi těším na společnou práci s porotci a zajímavá a inspirativní setkání.