Generální partner Další partneři
Michal Mejstřík

Michal Mejstřík

Funkce: Předseda představenstva EEIP, Místopředseda Czech Gulf Business Council a Czech African Business Council, Předseda Vědeckopedagogické rady IES fakulty sociálních věd UK, Člen představenstva Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v ČR

Motto: "Kreativní destrukce je čas od času přirozenou součástí vývoje."

Představení:

rof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., předseda vědeckopedagogické rady a profesor Institutu ekonomických studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Je specialistou na finanční trhy, podnikové finance a bankovnictví. Vystudoval ekonometrii na Vysoké škole ekonomické v Praze a svá pokročilá studia završil na London School of Economics (1990-91). Od roku 1997 je profesorem bankovnictví a firemních financí Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1993-2010 jako ředitel pomohl vybudovat přední české universitní pracoviště – Institut ekonomických studií FSV UK. Ten je dle žebříčku Hospodářských novin nejlepším vysokoškolským pracovištěm v oblasti výuky ekonomie a financí a souvisejícího výzkumu. Abstraktně-logické pojetí výuky vedoucí k samostatnému řešení problémů je společně s vysokým podílem výuky v angličtině a povinným studiem v zahraničí velice příznivě přijímáno hospodářskou praxí. Řada multinacionálních společností proto zřídila na IES svá profesorská Chairs, což je v českém universitním prostředí jev zcela unikátní. Blíže viz http://ies.fsv.cuni.cz/ .

 

Publikoval doma i v zahraničí přes 150 publikací, které jsou hojně citovány – mezi 1230 českými ekonomy bývá řazen mezi pět nejcitovanějších autorů. Současně je předsedou představenstva poradenské firmy EEIP,a.s., která je kooperačním partnerem mnoha evropských bank v oblasti investičního bankovnictví i konzultačních společností (McKinsey & Company) v České republice. V letech 2002-2008 působil jako místopředseda dozorčí rady ve společnosti Východočeská plynárenská, a.s., dále jako člen dozorčí rady v Západočeské plynárenské, a.s. a Severomoravské plynárenské, poté od roku  2009 nejprve jako předseda dozorčí rady ČSA a od roku 2011 ve společnosti Český Aeroholding,a.s. Současně je předsedou Mezinárodní obchodní komory ČR (ICC CR).