Generální partner Další partneři
Ptáme se 2017 červen 20. června 2017

Každý zákazník je jiný

Požadavky a potdrnec-ludekřeby klientů řešíme vždy s důrazem na individuální přístup. Ten musí být založen na vzájemné komunikaci, říká Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro střední Evropu.

DHL Express je součástí světové poštovní a logistické skupiny Deutsche Post DHL Group. Jak se české pobočce v rámci této skupiny daří?

Divize DHL Express jako součást globální skupiny DP DHL Group je dále rozdělena do větších geografických celků. DHL Express Česká republika je součástí Středoevropského regionu (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bulharsko, Island) a je to právě i strategická poloha ve středu Evropy, která z naší republiky dělá pro logistiku velmi atraktivní křižovatku mezinárodního obchodu. V České republice se nám daří plnit stanovené cíle, a můžeme tak investovat do naší sítě i zaměstnanců a dále zlepšovat služby pro naše klienty. Ať už v celosvětovém měřítku skupiny DP DHL Group, nebo v tom čistě národním DHL Express CZ, vždy máme stejný cíl, stejné vize – být poskytovatelem logistických služeb, na kterého se lidé obracejí, který je jejich první volbou, a to nejen pro všechny jejich potřeby v oblasti přepravy, ale také jako zaměstnavatel nebo investice.

Máte zpracovánu „Strategy 2020: Focus – Connect – Grow“. Můžete nám ji blíže představit?

Hlavním mottem DHL Express bylo a vždy bude „maximální orientace na zákazníka“, proto má i Strategie 2020 s podtitulem „Focus – Connect – Grow“ ve svém středu právě zákazníka a naplňování jeho logistických potřeb. Prioritou je další zlepšení kvality veškerých zákaznických služeb, zvyšování produktivity využíváním nových technologií a zaváděním nových postupů a v neposlední řadě i zvýšení motivovanosti našich zaměstnanců. Neboť věříme, že služeb vynikající kvality lze dosáhnout právě jen prostřednictvím motivovaných a dobře informovaných zaměstnanců se správným přístupem. Samozřejmě se Strategie 2020 dotýká i finančních cílů, protože díky jejich naplňování, v ideálním případě překračování, můžeme investovat do provozu, lidí i infrastruktury a dále zlepšovat služby pro naše klienty.

O jaké služby Vaší společnosti je mezi tuzemskými firmami největší zájem?

Klíčovou roli u nás trvale hrají především standardní zbožové zásilky, a to jak v rámci EU (tzv. ECX), tak ty směřující mimo EU (WPX). Tyto zásilky tvoří naše portfolio využívaných služeb z cca 80 %. Naši zákazníci samozřejmě využívají i dokumentové zásilky (DOX), u kterých mají navíc možnost využít prémiové pojištění, tzv. rozšířenou odpovědnost za přepravované dokumenty. Není překvapením, že největší množství expresních zásilek proudí z České republiky do sousedního Německa. Pouze to dokládá silnou orientaci naší malé ekonomiky právě na Německo. Avšak postupně se daří tuto geografickou závislost překonávat a česká ekonomika se pomalu diverzifikuje. Pro nás v DHL Express jsou klienti na prvním místě a jejich potřeby a požadavky řešíme vždy s důrazem na individuální přístup a celkovou výhodnost pro klienta. Ke každému zákazníkovi, ke každé přepravované zásilce přistupujeme individuálně a snažíme se maximálně naplnit požadavky konkrétního klienta. Někdo u nás hledá především rychlost, jiný klade důraz zejména na bezpečnost a spolehlivost. Nabízíme tak celou řadu služeb: od řešení nouzových situací s doručením tentýž den, přes doručování v garantovanou dobu následující den až po méně urgentní možnosti doručování v určitý den. Nezapomínáme ani na podnikatele obchodující přes internet a snažíme se být na blízku těm, kteří se rozhodnou nabízet produkty online i do zahraničí. Každá země má svá specifika a je celá řada spotřebitelů, kteří si přejí mít objednaný výrobek co možná nejdříve, navíc s bezpečným a spolehlivým doručením až ke dveřím. Přesně pro takové případy tvoříme v DHL Express speciální produkty s cílem usnadňovat přeshraniční e-commerce.

Z pohledu poskytovatele služeb firmám, vidíte nějaké rozdíly mezi společnostmi vlastněnými muži a ženami jako zákazníky?

Každá firma je jiná, a právě proto vždy volíme již zmíněný individuální přístup založený na vzájemné komunikaci. Není to dáno jen tím, zda v čele podniku stojí žena či muž, ale je to především obor podnikání, specifické vlastnosti nabízených produktů apod. Díky projektu OCP se setkáváme s mnoha úspěšnými podnikatelkami, jejichž firmy mají mnohdy velmi odlišné mezinárodní logistické potřeby. Osobní kontakt nám však umožňuje přizpůsobit naše služby na míru jejich požadavkům a napomoci jim k bezproblémovému obchodnímu kontaktu se zahraničními odběrateli či dodavateli. Individuální přístup ke klientovi je to, na čem si v DHL Express zakládáme, protože pro každého odesílatele i příjemce je právě ta jeho zásilka tou nejdůležitější a my se vždy snažíme maximálně naplnit jejich přání na rychlou a zároveň bezpečnou mezinárodní expresní přepravu.

Jak byste zhodnotil podporu českého exportu ze strany státu?

Jak je vidět na rostoucích číslech českého exportu, tuzemským vývozcům se daří a věřím, že je to právě i díky podpoře ze strany státu. Uspět na zahraničních trzích a prosadit se v mezinárodní konkurenci vyžaduje jednak kvalitní produkt či službu, ale také dostatečnou propagaci, zkrátka aby byly české podniky v zahraničí vidět. Jako velmi důležitou tak vidím podporu vládní agentury CzechTrade, která exportérům zajišťuje jednak nezbytný informační servis, ale také jim výrazně pomáhá s prezentací na zahraničních veletrzích, a to i na velmi vzdálených trzích. Považuji to za efektivní nástroj, jak nejen zvýšit český export, ale také ho vhodně diverzifikovat.

 

 

Videomedailonky

vítězek 10. ročníku OCP

Eva Hronová

REVATECH

1. MÍSTO

Malá společnost

Zdenka Homolová

NEREZ CIDLINA

1. MÍSTO

Střední společnost

Lucie Tomášková

LT Sezam

1. MÍSTO

Velká společnost

Darina Vodrážková

DAQUAS

CENA ČSOB

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

pod patronací České pojišťovny

Michaela Povýšilová

TECHNOAQUA

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

pod patronací Microsoft,

Sylva Jílková

TERMSTAV

VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY