Generální partner Další partneři
Celá videogalerie

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ v kategorii pod patronací České pojišťovny

Slovo vítězky: Firmu MEDICAL PLUS jsem založila před 11 lety a 15 let jsem privátním lékařem. Vzala jsem na sebe tímto krokem velké riziko, protože revmatologie v té době pojem biologická léčba téměř neznala. V roce 2006 se nám podařilo zřídit centrum této léčby. Především díky velké angažovanosti, kontaktům s kapacitami v této oblasti, vzdělávacím kongresům v zahraničí, samostudiu. Zřízení Centra biologické léčby mělo pro náš region velký význam. Profitují z něho pacienti, kterým po všech stránkách zlepšuje kvalitu života. Jedná se o značné inovativní řešení. Rychlý technologický vývoj přináší na trh stále nové typy léků a klade stále vyšší nároky na všechny zdravotnické profese. Mezi vysoce inovativní a společensky velmi přínosný patří projekt Světové zdravotnické organizace s názvem Zabraň další zlomenině. Jde v něm o to, aby zejména u starších osob s osteoporózou nedošlo k žádné další zlomenině, která by je upoutala na lůžko a odkázala na dopomoc druhých. Za tuto činnost jsme již získali na mezinárodním poli jako jediní v ČR stříbrné ocenění. Kromě vlastního podnikání organizuji a pořádám pravidelně pracovní setkání lékařů z celého regionu, kde řada odborníků přednáší o novinkách z revmatologie a osteologie. Jsem spoluautorkou řady vědeckých článků, naše pracoviště je akreditováno ministerstvem zdravotnictví pro další vzdělávání lékařů. Již před čtyřmi lety jsme začali předepisovat pacientům léky pouze elektronicky, jsme propojeni s laboratořemi, rentgeny. Naši práci si bez počítačové podpory ani nedovedu představit, díky elektronické preskripci mohu svým pacientům předepisovat například i léčivé konopí. Řada inovativních řešení i v této oblasti přináší velké časové i finanční úspory. Nejen nám, ale i celému systému zdravotní péče. Mám dvě dcery. Jedna již jako lékařka pracuje a druhá dokončuje studium medicíny. A věřím, že minimálně jedna z nich bude v mém odkazu pokračovat. I když jsem výhradním vlastníkem MEDICAL PLUS, sama bez podpory celého týmu i díky rodinnému zázemí bych toto ocenění nikdy nezískala.


Videomedailonky

vítězek 10. ročníku OCP

Eva Hronová

REVATECH

1. MÍSTO

Malá společnost

Zdenka Homolová

NEREZ CIDLINA

1. MÍSTO

Střední společnost

Lucie Tomášková

LT Sezam

1. MÍSTO

Velká společnost

Darina Vodrážková

DAQUAS

CENA ČSOB

VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

Eva Dokoupilová

MEDICAL PLUS

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

pod patronací České pojišťovny

Michaela Povýšilová

TECHNOAQUA

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI

pod patronací Microsoft,

Sylva Jílková

TERMSTAV

VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY